Natuursteen

Natuursteen is een verzamelnaam voor duizenden soorten stenen, ontgonnen over de hele wereld. Het uitzicht en de eigenschappen van natuursteen worden bepaald door de manier waarop de steen gevormd werd: door rivieren, door vulkanen, door gebergtevorming…

Elke natuursteen is uniek, omdat geen enkele plaats op aarde dezelfde geologische processen ondergaat of dezelfde samenstelling heeft. Daardoor kan natuursteen van éénzelfde steensoort ook onderling verschillen in uitzicht en eigenschappen.

Natuursteen wordt commercieel onderverdeeld in enkele grote groepen: granieten, marmers, kalkstenen, basalten en leistenen zijn de belangrijkste. Deze commerciële onderverdeling verschilt van de wetenschappelijke onderverdeling.

Wetenschappelijk worden drie grote groepen onderscheiden. Magmatische gesteenten ontstaan door afkoeling van een vloeibaar magma. Sedimentaire gesteenten ontstaan door aaneenklitten van losse afbraakpartikels van bestaande gesteenten of door afzetting van kalkpartikels in water. Metamorfe gesteenten ontstaan door omvorming van bestaande magmatische of sedimentaire gesteenten onder hoge druk en/of temperatuur.

© Copyright GLV 2024 All rights reserved - Disclaimer - Privacy policy - Manage cookies