Disclaimer

Deze website is eigendom van Lust-Vuerings BV

Contactgegevens :

Lust-Vuerings BV

Chaussée de Mons, 348
1480 Tubize

Telefoon : +32 (0) 2 360 01 41

E-mail : info@lust-vuerings.be

Ondernemingsnumer : BTW BE 0438 181 662

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Foto's

Alle foto's van materialen zijn indicatief. Variaties in kleur en structuur zijn mogelijk.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Lust-Vuerings BV, dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Lust-Vuerings BV. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Lust-Vuerings BV is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Lust-Vuerings verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen
verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een
schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande
aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Lust-Vuerings BV wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via
deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden
beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy
beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door Lust-Vuerings BV materiaal te sturen geeft u
aan Lust-Vuerings BV het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken,
vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren.
Tevens kan Lust-vuerings BV ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Lust-Vuerings
BV heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Lust-Vuerings BV
houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde
teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Lust-Vuerings BV vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door
deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik en alle mogelijke
geschillen zullen vallen onder het rechtsstelsel van de onderneming Lust-Vuerings BV met wie in
concreet geval gecontracteerd werd. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor
gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden
beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn
vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid
en werking geacht worden te zullen blijven.

© Copyright GLV 2021 All rights reserved - Disclaimer - Privacy policy - Manage cookies